Σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δική μας ευθύνη o μη ορισμός Β’ Διαιτητή σε κάποιους αγώνες. Εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προς αυτή την κατεύθυνση.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δική μας ευθύνη o μη ορισμός Β’ Διαιτητή σε κάποιους αγώνες. Εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προς αυτή την κατεύθυνση.

Share this post