Σας ενημερώνουμε ότι με τη σύμφωνη γνώμη του Αρισβαίου και του ΑΟΜ στον σημερινό αγώνα έχει οριστεί ως παρατηρητής ο κ. Βατής Δημήτριος, μέλος της ΤΕ ΕΟΚ Λέσβου.

Σας ενημερώνουμε ότι με τη σύμφωνη γνώμη του Αρισβαίου και του ΑΟΜ στον σημερινό αγώνα έχει οριστεί ως παρατηρητής ο κ. Βατής Δημήτριος, μέλος της ΤΕ ΕΟΚ Λέσβου.

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του παρατηρητή είναι ίδια με του κομισάριου. Επίσης συντάσσει έκθεση για το έργο των διαιτητών του αγώνα. Ως παρατηρητής ορίζεται μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Πρωταθλήματος ή μέλος του ΔΣ της ΤΕ ΕΟΚ ή μέλος ειδικού σώματος παρατηρητών, το οποίο προσπαθούμε να συσταθεί όσο το δυνατό νωρίτερα.

Share this post